Thi công cơ điện, PCCC, máy phát nhà khách 13 tầng - TP HCM

Thi công cơ điện, PCCC, máy phát nhà khách 13 tầng - TP HCM

Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí - chi nhánh BIDV Cam Đường - Lào Cai

Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí - chi nhánh BIDV Cam Đường - Lào Cai

Trụ sở làm việc chi nhánh BIDV  Móng Cái – Quảng Ninh

Trụ sở làm việc chi nhánh BIDV Móng Cái – Quảng Ninh

Thi công lắp đặt cơ điện nhà điều hành sản xuất công ty than Thống Nhất - Quảng Ninh

Thi công lắp đặt cơ điện nhà điều hành sản xuất công ty than Thống Nhất - Quảng Ninh

Trụ sở làm việc chi nhánh BIDV Đông Triều - Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh

Trụ sở làm việc chi nhánh BIDV Đông Triều - Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh