• Tài liệu
  • Hỏi đáp
  • Nội bộ
  • VietNamese
  • English

Chung cư cao cấp Hado Parkside (CC1)

Phối cảnh công trình

Phối cảnh công trình

Khám sức khỏe định kỳ tại công trường

Khám sức khỏe định kỳ tại công trường

Khám sức khỏe định kỳ tại công trường

Khám sức khỏe định kỳ tại công trường

Cán bộ kiểm tra thiết kế lên kế hoạch thi công

Cán bộ kiểm tra thiết kế lên kế hoạch thi công

Công nhân kiểm tra mặt bằng thi công

Công nhân kiểm tra mặt bằng thi công

Thi công hệ kỹ thuật tầng hầm

Thi công hệ kỹ thuật tầng hầm

Thi công hệ kỹ thuật tầng hầm

Thi công hệ kỹ thuật tầng hầm

Thi công hệ kỹ thuật tầng hầm

Thi công hệ kỹ thuật tầng hầm

Thi công hệ kỹ thuật tầng hầm

Thi công hệ kỹ thuật tầng hầm

Thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy

Thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy

Thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy

Thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy

Thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy

Thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy

Thi công hệ thống bơm chữa cháy

Thi công hệ thống bơm chữa cháy

Thi công hệ thống bơm nước sinh hoạt

Thi công hệ thống bơm nước sinh hoạt

Thi công hệ thống tủ điện

Thi công hệ thống tủ điện

Thi công hệ thống tủ điện

Thi công hệ thống tủ điện

Thi công hệ thống tủ điện

Thi công hệ thống tủ điện

Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang

Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang

Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang

Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống điện âm tường

Thi công hệ thống điện âm tường

Thi công dán lưới chống nứt hệ thống điện âm tường

Thi công dán lưới chống nứt hệ thống điện âm tường

Cán bộ kiểm tra thi công hệ thống điện âm tường

Cán bộ kiểm tra thi công hệ thống điện âm tường

Thi công hệ thống nước thoát sàn

Thi công hệ thống nước thoát sàn

Thi công hệ thống nước thoát sàn

Thi công hệ thống nước thoát sàn

Thi công hệ thống nước thoát sàn

Thi công hệ thống nước thoát sàn

Thi công hệ thống nước thoát sàn

Thi công hệ thống nước thoát sàn

Thi công hệ thống nước thoát sàn

Thi công hệ thống nước thoát sàn

Thi công hệ thống nước thoát sàn

Thi công hệ thống nước thoát sàn

Ngâm nước kiểm tra thi công chống thấm

Ngâm nước kiểm tra thi công chống thấm

Phối cảnh công trình
Khám sức khỏe định kỳ tại công trường
Khám sức khỏe định kỳ tại công trường
Cán bộ kiểm tra thiết kế lên kế hoạch thi công
Công nhân kiểm tra mặt bằng thi công
Thi công hệ kỹ thuật tầng hầm
Thi công hệ kỹ thuật tầng hầm
Thi công hệ kỹ thuật tầng hầm
Thi công hệ kỹ thuật tầng hầm
Thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy
Thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy
Thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy
Thi công hệ thống bơm chữa cháy
Thi công hệ thống bơm nước sinh hoạt
Thi công hệ thống tủ điện
Thi công hệ thống tủ điện
Thi công hệ thống tủ điện
Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang
Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang
Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần
Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần
Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần
Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần
Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần
Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần
Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần
Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần
Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần
Thi công hệ thống điện âm tường
Thi công dán lưới chống nứt hệ thống điện âm tường
Cán bộ kiểm tra thi công hệ thống điện âm tường
Thi công hệ thống nước thoát sàn
Thi công hệ thống nước thoát sàn
Thi công hệ thống nước thoát sàn
Thi công hệ thống nước thoát sàn
Thi công hệ thống nước thoát sàn
Thi công hệ thống nước thoát sàn
Ngâm nước kiểm tra thi công chống thấm

Dự án: Công trình Tòa nhà CC1 dự án Khu đô thị mới Dịch Vọng – Cầu Giấy – Hà Nội

Chủ đầu tư: Tập đoàn Hà Đô

Địa điểm công trình: Khu đô thị mới Dịch Vọng – Cầu Giấy – Hà Nội

Quy mô: diện tích 2.206m2 bao gồm 17 tầng nổi và 2 tầng hầm

Nhà thầu Cơ điện: HadoMEE

Nội dung Hợp đồng: Thi công hệ thống điện, nước, PCCC, điện nhẹ, thông gió, điều hòa, chống sét

Tổng giá trị hợp đồng : 41 tỷ

Tiến độ thực hiện: 300 ngày

Hiện tại công trình đang trong quá trình triển khai thi công