• Tài liệu
  • Hỏi đáp
  • Nội bộ
  • VietNamese
  • English

Tổ hợp nhà cao cấp, khách sạn 4 sao, trung tâm thương mại Prime Thái Nguyên

Phối cảnh công trình

Phối cảnh công trình

Công trình đang thi công

Công trình đang thi công

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống ống luồn dây

Thi công hệ thống ống luồn dây

Thi công hệ thống ống luồn dây

Thi công hệ thống ống luồn dây

Thi công hệ thống ống luồn dây

Thi công hệ thống ống luồn dây

Thi công hệ thống ống luồn dây

Thi công hệ thống ống luồn dây

Thi công hệ thống ống luồn dây

Thi công hệ thống ống luồn dây

Thi công hệ thống ống luồn dây

Thi công hệ thống ống luồn dây

Thi công hệ thống ống luồn dây

Thi công hệ thống ống luồn dây

Thi công hệ thống ống luồn dây

Thi công hệ thống ống luồn dây

Thi công hệ thống thoát nước

Thi công hệ thống thoát nước

Thi công hệ thống thoát nước

Thi công hệ thống thoát nước

Thi công hệ thống thoát nước

Thi công hệ thống thoát nước

Thi công hệ thống thoát nước

Thi công hệ thống thoát nước

Thi công hệ thống cấp nước

Thi công hệ thống cấp nước

Thi công hệ thống PCCC

Thi công hệ thống PCCC

Thi công hệ thống ống chờ điều hòa

Thi công hệ thống ống chờ điều hòa

Phối cảnh công trình
Công trình đang thi công
Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần
Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần
Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần
Thi công hệ thống ống luồn dây
Thi công hệ thống ống luồn dây
Thi công hệ thống ống luồn dây
Thi công hệ thống ống luồn dây
Thi công hệ thống ống luồn dây
Thi công hệ thống ống luồn dây
Thi công hệ thống ống luồn dây
Thi công hệ thống ống luồn dây
Thi công hệ thống thoát nước
Thi công hệ thống thoát nước
Thi công hệ thống thoát nước
Thi công hệ thống thoát nước
Thi công hệ thống cấp nước
Thi công hệ thống PCCC
Thi công hệ thống ống chờ điều hòa

Công trình: Tổ hợp nhà cao cấp, khách sạn 4 sao, trung tâm thương mại Thái Nguyên

Dự án: Tổ hợp nhà ở, khách sạn, trung tâm thương mại cao cấp Thái Nguyên

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Prime Thái Nguyên

Địa điểm công trình: Số 1 Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên

Quy mô: 6000 m2 gồm 2 tháp đôi

  • Tháp 18 tầng khách sạn cao cấp
  • Tháp 25 tầng 188 căn hộ cao cấp

Nhà thầu Cơ điện: Công ty CP Cơ điện xây dựng - Thiết bị công nghiệp Hà Đô (HadoMEE)

Nội dung Hợp đồng: Thị công hệ thống MEP ( Điện, Điện nhẹ, Cấp Thoát Nước, Điều hòa không khí, Thông gió, PCCC )

Tổng giá trị hợp đồng: Trên 181 tỷ