• Tài liệu
  • Hỏi đáp
  • Nội bộ
  • VietNamese
  • English

HadoMEE Tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 26/6/2021, tại hội trường lớn tòa nhà Hado North Building, 186 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội, HadoMEE đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Các cổ đông tham dự biểu quyết đã thông qua các tờ trình, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Quang cảnh Đại hội cổ đông thường niên HadoMEE năm 2021

Tổng Giám Đốc Nguyễn Trọng Lộc phát biểu tại đại hội

Năm 2020 là một năm đầy biến động và khó khăn chung của cả nước vì dịch bệnh covid và nguyên vật liệu ngành cơ điện tăng đột biến, tuy nhiên, với sự quyết liệt và tâm huyết của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên công ty cơ bản vượt qua được những khó khăn, các chỉ tiêu hoạt động SXKD đạt xấp xỉ 80% kế hoạch đề ra, đảm bảo chi trả cổ tức 10%.

Kế hoạch kinh doanh năm 2021 được đề ra với sản lương tăng trên 148%, doanh thu tăng trên 115%, lợi nhuận tăng trên 203% so với số thực hiện của năm 2020. Đảm bảo việc thực hiện kế hoạch đề ra, bên cạnh việc tái cấu trúc, đẩy mạnh công tác tiếp thị, công ty chú trọng vào công tác lập kế hoạch, quản lý kế hoạch, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành quản lý, tập trung công tác kiểm soát hồ sơ quyết toán cũng như quan tâm đến quyền lợi, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ công nhân viên.

Một số hình ảnh tại đại hội

Tổng Giám Đốc Nguyễn Trọng Lộc trả lời các câu hỏi của Cổ đông

 

Các thành viên Hội đồng quản trị

Các thành viên Ban kiểm soát