• Tài liệu
  • Hỏi đáp
  • Nội bộ
  • VietNamese
  • English

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó phòng Thiết kế Kỹ thuật Thi công

Đáp ứng yêu cầu phát triển mới của công ty, kiện toàn nhân sự phòng Thiết kế Kỹ thuật Thi công, sáng ngày 29/12/2019, tại công ty HadoMEE, phòng Hành chính nhân sự, Ban điều hành tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó phòng Thiết kế Kỹ thuật Thi công.

Tới dự buổi lễ có ông Trương Quang Đặng - Thường trực HĐQT, Ban điều hành và Trưởng các phòng cùng toàn thể CBCNV văn phòng, chỉ huy trưởng các công trình và đầu cầu trực tuyến khu vực miền trung và miền nam.

Tại buổi lễ, Ông Cao Văn Dũng - Trưởng phòng Hành chính nhân sự đã công bố quyết định của Tổng giám đốc bổ nhiệm chức vụ Phó phòng Thiết kế Kỹ thuật Thi công cho ông Đỗ Mạnh Hùng.

Thay mặt ban điều hành, ông Nguyễn Trọng Lộc - Tổng giám đốc trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó phòng Thiết kế Kỹ thuật Thi công cho ông Đỗ Mạnh Hùng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Mạnh Hùng cảm ơn sự tín nhiệm của Ban điều hành, lãnh đạo phòng cùng toàn thể đồng nghiệp trong công ty và hứa sẽ phấn đấu cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần vào sự phát triển của công ty.

Dưới đây là một vài hình ảnh tại buổi lễ:

Ông Cao Văn Dũng TP HCNS đọc quyết định

Ông Nguyễn Trọng Lộc TGĐ trao quyết định & chúc mừng ông Đõ Mạnh Hùng

Thường trực HĐQT & Ban điều hành chúc mừng ông Đỗ Mạnh Hùng

Ông Đỗ Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ