• Tài liệu
  • Hỏi đáp
  • Nội bộ
  • VietNamese
  • English
Giới thiệu

Giới thiệu

Công ty Cổ phần Cơ điện Xây dựng - Thiết bị Công nghiệp Hà Đô (HadoMEE) là đơn vị Tổng thầu thi công cơ điện đồng bộ, HadoMEE chuyên sâu trong lĩnh vực thi công cơ điện xây dựng và tự động hóa thiết bị công nghiệp.

Xem thêm