• Tài liệu
  • Hỏi đáp
  • Nội bộ
  • VietNamese
  • English

Chung cư An Bình City – Khu đô thị Thành phố Giao lưu

Toàn cảnh công trình

Toàn cảnh công trình

Khám sức khỏe định kỳ

Khám sức khỏe định kỳ

Khám sức khỏe định kỳ

Khám sức khỏe định kỳ

Khám sức khỏe định kỳ

Khám sức khỏe định kỳ

Định vị hệ thống công tắc điện

Định vị hệ thống công tắc điện

Thi công hệ thống điện âm tường

Thi công hệ thống điện âm tường

Thi công hệ thống điện âm tường

Thi công hệ thống điện âm tường

Thi công hệ thống điện âm tường

Thi công hệ thống điện âm tường

Thi công hệ thống điện âm tường

Thi công hệ thống điện âm tường

Thi công hệ thống chờ điều hòa

Thi công hệ thống chờ điều hòa

Thi công hệ thống chờ điều hòa

Thi công hệ thống chờ điều hòa

Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang

Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang

Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang

Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang

Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang

Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang

Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang

Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang

Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang

Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang

Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang

Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang

Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang

Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang

Thi công hệ thống điện âm trần

Thi công hệ thống điện âm trần

Thi công hệ thống điện âm trần

Thi công hệ thống điện âm trần

Thi công hệ thống điện âm trần

Thi công hệ thống điện âm trần

Thi công hệ thống điện âm trần

Thi công hệ thống điện âm trần

Thi công hệ thống điện âm trần

Thi công hệ thống điện âm trần

Thi công hệ thống điện âm trần

Thi công hệ thống điện âm trần

Thi công hệ thống điện âm trần

Thi công hệ thống điện âm trần

Kiểm tra chất lượng công tác thi công

Kiểm tra chất lượng công tác thi công

Thi công rút dây hệ thống điện

Thi công rút dây hệ thống điện

Thi công rút dây hệ thống điện

Thi công rút dây hệ thống điện

Thi công rút dây hệ thống điện

Thi công rút dây hệ thống điện

Thi công rút dây hệ thống điện

Thi công rút dây hệ thống điện

Thi công rút dây hệ thống điện

Thi công rút dây hệ thống điện

Thi công hệ thống thoát nước

Thi công hệ thống thoát nước

Thi công hệ thống thoát nước

Thi công hệ thống thoát nước

Thi công hệ thống camera giám sát

Thi công hệ thống camera giám sát

Thi công hệ thống camera giám sát

Thi công hệ thống camera giám sát

Thi công hệ thống camera giám sát

Thi công hệ thống camera giám sát

Thi công hệ thống camera giám sát

Thi công hệ thống camera giám sát

Thi công hệ thống camera giám sát

Thi công hệ thống camera giám sát

Thi công hệ thống chiếu sáng công cộng

Thi công hệ thống chiếu sáng công cộng

Thi công hệ thống chiếu sáng công cộng

Thi công hệ thống chiếu sáng công cộng

Thi công hệ thống chiếu sáng công cộng

Thi công hệ thống chiếu sáng công cộng

Thi công hệ thống chiếu sáng công cộng

Thi công hệ thống chiếu sáng công cộng

Thi công hệ thống chiếu sáng công cộng

Thi công hệ thống chiếu sáng công cộng

Thi công hệ thống âm thanh công cộng

Thi công hệ thống âm thanh công cộng

Thi công hệ thống điện âm tường

Thi công hệ thống điện âm tường

Thi công hệ thống điện âm tường

Thi công hệ thống điện âm tường

Thi công hệ thống điện âm tường

Thi công hệ thống điện âm tường

Thi công hệ thống điện âm tường

Thi công hệ thống điện âm tường

Thi công hệ thống điện hạ thế

Thi công hệ thống điện hạ thế

Thi công hệ thống điện hạ thế

Thi công hệ thống điện hạ thế

Thi công hệ thống điện hạ thế

Thi công hệ thống điện hạ thế

Thi công hệ thống điện hạ thế

Thi công hệ thống điện hạ thế

Thi công hệ thống điện hạ thế

Thi công hệ thống điện hạ thế

Thi công hệ thống điện hạ thế

Thi công hệ thống điện hạ thế

Thi công hệ thống điện hạ thế

Thi công hệ thống điện hạ thế

Thi công hệ thống điện hạ thế

Thi công hệ thống điện hạ thế

Thi công hệ thống điện hạ thế

Thi công hệ thống điện hạ thế

Thi công hệ thống điện hạ thế

Thi công hệ thống điện hạ thế

Thi công hệ thống cấp nước sạch

Thi công hệ thống cấp nước sạch

Thi công hệ thống cấp nước sạch

Thi công hệ thống cấp nước sạch

Thi công hệ thống cấp nước sạch

Thi công hệ thống cấp nước sạch

Thi công hệ thống cấp nước sạch

Thi công hệ thống cấp nước sạch

Thi công hệ thống cấp nước sạch

Thi công hệ thống cấp nước sạch

Thi công hệ thống nhà vệ sinh công cộng

Thi công hệ thống nhà vệ sinh công cộng

Thi công hệ thống nhà vệ sinh công cộng

Thi công hệ thống nhà vệ sinh công cộng

Thi công hệ thống nhà vệ sinh công cộng

Thi công hệ thống nhà vệ sinh công cộng

Thi công hệ thống nhà vệ sinh công cộng

Thi công hệ thống nhà vệ sinh công cộng

Thi công hệ thống nhà vệ sinh công cộng

Thi công hệ thống nhà vệ sinh công cộng

Sảnh nhà A7

Sảnh nhà A7

Toàn cảnh công trình

Toàn cảnh công trình

Toàn cảnh công trình

Toàn cảnh công trình

lg1.png

lg1.png

lg2.png

lg2.png

lg3.png

lg3.png

lg4.png

lg4.png

lg5.png

lg5.png

Toàn cảnh công trình
Khám sức khỏe định kỳ
Khám sức khỏe định kỳ
Khám sức khỏe định kỳ
Định vị hệ thống công tắc điện
Thi công hệ thống điện âm tường
Thi công hệ thống điện âm tường
Thi công hệ thống điện âm tường
Thi công hệ thống điện âm tường
Thi công hệ thống chờ điều hòa
Thi công hệ thống chờ điều hòa
Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang
Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang
Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang
Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang
Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang
Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang
Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang
Thi công hệ thống điện âm trần
Thi công hệ thống điện âm trần
Thi công hệ thống điện âm trần
Thi công hệ thống điện âm trần
Thi công hệ thống điện âm trần
Thi công hệ thống điện âm trần
Thi công hệ thống điện âm trần
Kiểm tra chất lượng công tác thi công
Thi công rút dây hệ thống điện
Thi công rút dây hệ thống điện
Thi công rút dây hệ thống điện
Thi công rút dây hệ thống điện
Thi công rút dây hệ thống điện
Thi công hệ thống thoát nước
Thi công hệ thống thoát nước
Thi công hệ thống camera giám sát
Thi công hệ thống camera giám sát
Thi công hệ thống camera giám sát
Thi công hệ thống camera giám sát
Thi công hệ thống camera giám sát
Thi công hệ thống chiếu sáng công cộng
Thi công hệ thống chiếu sáng công cộng
Thi công hệ thống chiếu sáng công cộng
Thi công hệ thống chiếu sáng công cộng
Thi công hệ thống chiếu sáng công cộng
Thi công hệ thống âm thanh công cộng
Thi công hệ thống điện âm tường
Thi công hệ thống điện âm tường
Thi công hệ thống điện âm tường
Thi công hệ thống điện âm tường
Thi công hệ thống điện hạ thế
Thi công hệ thống điện hạ thế
Thi công hệ thống điện hạ thế
Thi công hệ thống điện hạ thế
Thi công hệ thống điện hạ thế
Thi công hệ thống điện hạ thế
Thi công hệ thống điện hạ thế
Thi công hệ thống điện hạ thế
Thi công hệ thống điện hạ thế
Thi công hệ thống điện hạ thế
Thi công hệ thống cấp nước sạch
Thi công hệ thống cấp nước sạch
Thi công hệ thống cấp nước sạch
Thi công hệ thống cấp nước sạch
Thi công hệ thống cấp nước sạch
Thi công hệ thống nhà vệ sinh công cộng
Thi công hệ thống nhà vệ sinh công cộng
Thi công hệ thống nhà vệ sinh công cộng
Thi công hệ thống nhà vệ sinh công cộng
Thi công hệ thống nhà vệ sinh công cộng
Sảnh nhà A7
Toàn cảnh công trình
Toàn cảnh công trình
lg1.png
lg2.png
lg3.png
lg4.png
lg5.png

Dự án: Chung cư An Bình City – Khu đô thị Thành phố Giao lưu

Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội – Geleximco

Địa điểm công trình: Lô đất TM1 – Tm2 thuộc Khu đô thị Thành phố Giao lưu tại số 234 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Quy mô:

• Diện tích lô đất TM1: 21.631,0m2;

• Diện tích xây dựng công trình lô TM1: 7.000,0m2

• Mật độ xây dựng lô TM1: 32,0% ;s

• Diện tích lô đất TM2: 22.693,0m2;

• Diện tích xây dựng công trình lô TM2: 7.000,0m2;

• Mật độ xây dựng lô TM2: 31,0% ;

• Tổng diện tích sàn xây dựng (không kể tầng hầm, tầng tum): 356.920,0m2;

• Tầng cao: 28 – 35 tầng;

• Dân số: 6000 người.

• Tổng số căn hộ dự án là 2732 căn

Nhà thầu Cơ điện: Công ty CP Cơ điện xây XD - Thiết bị công nghiệp Hà Đô (HadoMEE)

Nội dung Hợp đồng: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công lắp đặt hệ thống cơ điện các tòa A7 – A8 bao gồm:

+ Hệ thống điện

+ Hệ thống điện nhẹ

+ Hệ thống cấp thoát nước

+ Hệ thống điều hòa không khí

+ Hệ thống chống sét và tiếp địa

+ Hệ thống đèn sự cố

Tổng giá trị hợp đồng: 79 tỷ

Tiến độ thực hiện: 15 tháng