• Tài liệu
  • Hỏi đáp
  • Nội bộ
  • VietNamese
  • English

Hado Centrosa Garden

Phối cảnh tổng thể dự án

Phối cảnh tổng thể dự án

Phối cảnh khu nhà cao tầng

Phối cảnh khu nhà cao tầng

Phối cảnh khu thấp tầng

Phối cảnh khu thấp tầng

Phối cảnh công viên trung tâm

Phối cảnh công viên trung tâm

Phối cảnh công viên & bể bơi trên cao

Phối cảnh công viên & bể bơi trên cao

Học an toàn lao động trên công trường

Học an toàn lao động trên công trường

Học an toàn lao động trên công trường

Học an toàn lao động trên công trường

Thi công hệ thống tủ điện hạ thế

Thi công hệ thống tủ điện hạ thế

Thi công hệ thống tử điện hạ thế

Thi công hệ thống tử điện hạ thế

Thi công hệ thống BUSWAY

Thi công hệ thống BUSWAY

Thi công hệ thống BUSWAY

Thi công hệ thống BUSWAY

Thi công hệ thống BUSWAY

Thi công hệ thống BUSWAY

Thi công hệ thống BUSWAY

Thi công hệ thống BUSWAY

Thi công hệ thống BUSWAY

Thi công hệ thống BUSWAY

Thi công hệ thống BUSWAY

Thi công hệ thống BUSWAY

Thi công hệ thống điện hạ thế

Thi công hệ thống điện hạ thế

Thi công hệ thống điện hạ thế

Thi công hệ thống điện hạ thế

Thi công hệ thống điện hạ thế

Thi công hệ thống điện hạ thế

Thi công hệ thống điện hạ thế

Thi công hệ thống điện hạ thế

Thi công hệ thống điện âm tường

Thi công hệ thống điện âm tường

Thi công hệ thống điện âm tường

Thi công hệ thống điện âm tường

Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang

Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang

Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang

Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang

Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang

Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang

Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang

Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang

Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang

Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang

Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang

Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang

Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang

Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang

Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang

Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang

Kiểm tra công tác thi công

Kiểm tra công tác thi công

Kiểm tra công tác thi công

Kiểm tra công tác thi công

Thi công hệ thống điện âm tường

Thi công hệ thống điện âm tường

Thi công hệ thống điện âm tường

Thi công hệ thống điện âm tường

Thi công hệ thống điện âm tường

Thi công hệ thống điện âm tường

Thi công hệ thống điện âm trần

Thi công hệ thống điện âm trần

Thi công hệ thống điện âm trần

Thi công hệ thống điện âm trần

Thi công hệ thống điện âm trần

Thi công hệ thống điện âm trần

Thi công hệ thống điện âm trần

Thi công hệ thống điện âm trần

Thi công hệ thống điện âm trần

Thi công hệ thống điện âm trần

Thi công hệ thống điện âm trần

Thi công hệ thống điện âm trần

Thi công lắp đặt thiết bị điện

Thi công lắp đặt thiết bị điện

Thi công lắp đặt thiết bị điện

Thi công lắp đặt thiết bị điện

Thi công lắp đặt thiết bị điện

Thi công lắp đặt thiết bị điện

Thi công lắp đặt thiết bị điện

Thi công lắp đặt thiết bị điện

Thi công lắp đặt thiết bị điện

Thi công lắp đặt thiết bị điện

Thi công lắp đặt thiết bị điện

Thi công lắp đặt thiết bị điện

Thi công lắp đặt thiết bị điện

Thi công lắp đặt thiết bị điện

Thi công lắp đặt thiết bị điện

Thi công lắp đặt thiết bị điện

Thi công lắp đặt thiết bị điện

Thi công lắp đặt thiết bị điện

Thi công lắp đặt thiết bị điện

Thi công lắp đặt thiết bị điện

Thi công hệ thống ống chờ điều hòa

Thi công hệ thống ống chờ điều hòa

Thi công hệ thống ống chờ điều hòa

Thi công hệ thống ống chờ điều hòa

Thi công hệ thống ống chờ điều hòa

Thi công hệ thống ống chờ điều hòa

Thi công hệ thống ống chờ điều hòa

Thi công hệ thống ống chờ điều hòa

Thi công hệ thống ống chờ điều hòa

Thi công hệ thống ống chờ điều hòa

Thi công hệ thống ống chờ điều hòa

Thi công hệ thống ống chờ điều hòa

Thi công hệ thống thông gió

Thi công hệ thống thông gió

Thi công hệ thống thông gió

Thi công hệ thống thông gió

Thi công hệ thống thông gió

Thi công hệ thống thông gió

Thi công hệ thống thông gió

Thi công hệ thống thông gió

Thi công hệ thống thông gió

Thi công hệ thống thông gió

Thi công hệ thống thông gió

Thi công hệ thống thông gió

Thi công hệ thống thông gió

Thi công hệ thống thông gió

Thi công hệ thống thông gió

Thi công hệ thống thông gió

Thi công hệ thống thông gió

Thi công hệ thống thông gió

Thử khói hệ thống thông gió

Thử khói hệ thống thông gió

Thi công hệ thống thông gió

Thi công hệ thống thông gió

Thi công hệ thống cấp nước sạch

Thi công hệ thống cấp nước sạch

Thi công hệ thống cấp nước sạch

Thi công hệ thống cấp nước sạch

Thi công hệ thống cấp nước sạch

Thi công hệ thống cấp nước sạch

Thi công hệ thống cấp nước sạch

Thi công hệ thống cấp nước sạch

Thi công hệ thống cấp nước sạch

Thi công hệ thống cấp nước sạch

Thi công hệ thống cấp nước sạch

Thi công hệ thống cấp nước sạch

Thi công hệ thống cấp nước sạch

Thi công hệ thống cấp nước sạch

Thi công hệ thống cấp nước sạch

Thi công hệ thống cấp nước sạch

Thi công hệ thống cấp nước sạch

Thi công hệ thống cấp nước sạch

Thi công lắp đặt thiết bị vệ sinh

Thi công lắp đặt thiết bị vệ sinh

Thi công lắp đặt thiết bị vệ sinh

Thi công lắp đặt thiết bị vệ sinh

Thi công lắp đặt thiết bị vệ sinh

Thi công lắp đặt thiết bị vệ sinh

Thi công lắp đặt thiết bị vệ sinh

Thi công lắp đặt thiết bị vệ sinh

Thi công lắp đặt thiết bị vệ sinh

Thi công lắp đặt thiết bị vệ sinh

Thi công hệ thống thoát nước

Thi công hệ thống thoát nước

Thi công hệ thống thoát nước

Thi công hệ thống thoát nước

Thi công hệ thống thoát nước

Thi công hệ thống thoát nước

Thi công hệ thống thoát nước

Thi công hệ thống thoát nước

Thi công hệ thống thoát nước

Thi công hệ thống thoát nước

Thi công hệ thống PCCC

Thi công hệ thống PCCC

Thi công hệ thống PCCC

Thi công hệ thống PCCC

Thi công hệ thống PCCC

Thi công hệ thống PCCC

Thi công hệ thống PCCC

Thi công hệ thống PCCC

Thi công hệ thống PCCC

Thi công hệ thống PCCC

Thi công hệ thống PCCC

Thi công hệ thống PCCC

Thi công hệ thống PCCC

Thi công hệ thống PCCC

Thi công hệ thống PCCC

Thi công hệ thống PCCC

Thi công hệ thống PCCC

Thi công hệ thống PCCC

Thi công hệ thống PCCC

Thi công hệ thống PCCC

Thi công hệ thống PCCC

Thi công hệ thống PCCC

Thi công hệ thống PCCC

Thi công hệ thống PCCC

Thi công hệ thống PCCC

Thi công hệ thống PCCC

Thi công hệ thống PCCC

Thi công hệ thống PCCC

Thi công hệ thống loa công cộng

Thi công hệ thống loa công cộng

Kiểm tra công tác thi công

Kiểm tra công tác thi công

Thi công hệ thống kỹ thuật khu công cộng

Thi công hệ thống kỹ thuật khu công cộng

Thi công hệ thống kỹ thuật khu công cộng

Thi công hệ thống kỹ thuật khu công cộng

Thi công hệ thống kỹ thuật khu công cộng

Thi công hệ thống kỹ thuật khu công cộng

Thi công hệ thống kỹ thuật khu công cộng

Thi công hệ thống kỹ thuật khu công cộng

Thi công hệ thống kỹ thuật khu công cộng

Thi công hệ thống kỹ thuật khu công cộng

Thi công hệ thống kỹ thuật khu công cộng

Thi công hệ thống kỹ thuật khu công cộng

Thi công hệ thống kỹ thuật khu công cộng

Thi công hệ thống kỹ thuật khu công cộng

Phối cảnh tổng thể dự án
Phối cảnh khu nhà cao tầng
Phối cảnh khu thấp tầng
Phối cảnh công viên trung tâm
Phối cảnh công viên & bể bơi trên cao
Học an toàn lao động trên công trường
Học an toàn lao động trên công trường
Thi công hệ thống tủ điện hạ thế
Thi công hệ thống tử điện hạ thế
Thi công hệ thống BUSWAY
Thi công hệ thống BUSWAY
Thi công hệ thống BUSWAY
Thi công hệ thống BUSWAY
Thi công hệ thống BUSWAY
Thi công hệ thống BUSWAY
Thi công hệ thống điện hạ thế
Thi công hệ thống điện hạ thế
Thi công hệ thống điện hạ thế
Thi công hệ thống điện hạ thế
Thi công hệ thống điện âm tường
Thi công hệ thống điện âm tường
Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang
Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang
Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang
Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang
Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang
Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang
Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang
Thi công hệ thống kỹ thuật hành lang
Kiểm tra công tác thi công
Kiểm tra công tác thi công
Thi công hệ thống điện âm tường
Thi công hệ thống điện âm tường
Thi công hệ thống điện âm tường
Thi công hệ thống điện âm trần
Thi công hệ thống điện âm trần
Thi công hệ thống điện âm trần
Thi công hệ thống điện âm trần
Thi công hệ thống điện âm trần
Thi công hệ thống điện âm trần
Thi công lắp đặt thiết bị điện
Thi công lắp đặt thiết bị điện
Thi công lắp đặt thiết bị điện
Thi công lắp đặt thiết bị điện
Thi công lắp đặt thiết bị điện
Thi công lắp đặt thiết bị điện
Thi công lắp đặt thiết bị điện
Thi công lắp đặt thiết bị điện
Thi công lắp đặt thiết bị điện
Thi công lắp đặt thiết bị điện
Thi công hệ thống ống chờ điều hòa
Thi công hệ thống ống chờ điều hòa
Thi công hệ thống ống chờ điều hòa
Thi công hệ thống ống chờ điều hòa
Thi công hệ thống ống chờ điều hòa
Thi công hệ thống ống chờ điều hòa
Thi công hệ thống thông gió
Thi công hệ thống thông gió
Thi công hệ thống thông gió
Thi công hệ thống thông gió
Thi công hệ thống thông gió
Thi công hệ thống thông gió
Thi công hệ thống thông gió
Thi công hệ thống thông gió
Thi công hệ thống thông gió
Thử khói hệ thống thông gió
Thi công hệ thống thông gió
Thi công hệ thống cấp nước sạch
Thi công hệ thống cấp nước sạch
Thi công hệ thống cấp nước sạch
Thi công hệ thống cấp nước sạch
Thi công hệ thống cấp nước sạch
Thi công hệ thống cấp nước sạch
Thi công hệ thống cấp nước sạch
Thi công hệ thống cấp nước sạch
Thi công hệ thống cấp nước sạch
Thi công lắp đặt thiết bị vệ sinh
Thi công lắp đặt thiết bị vệ sinh
Thi công lắp đặt thiết bị vệ sinh
Thi công lắp đặt thiết bị vệ sinh
Thi công lắp đặt thiết bị vệ sinh
Thi công hệ thống thoát nước
Thi công hệ thống thoát nước
Thi công hệ thống thoát nước
Thi công hệ thống thoát nước
Thi công hệ thống thoát nước
Thi công hệ thống PCCC
Thi công hệ thống PCCC
Thi công hệ thống PCCC
Thi công hệ thống PCCC
Thi công hệ thống PCCC
Thi công hệ thống PCCC
Thi công hệ thống PCCC
Thi công hệ thống PCCC
Thi công hệ thống PCCC
Thi công hệ thống PCCC
Thi công hệ thống PCCC
Thi công hệ thống PCCC
Thi công hệ thống PCCC
Thi công hệ thống PCCC
Thi công hệ thống loa công cộng
Kiểm tra công tác thi công
Thi công hệ thống kỹ thuật khu công cộng
Thi công hệ thống kỹ thuật khu công cộng
Thi công hệ thống kỹ thuật khu công cộng
Thi công hệ thống kỹ thuật khu công cộng
Thi công hệ thống kỹ thuật khu công cộng
Thi công hệ thống kỹ thuật khu công cộng
Thi công hệ thống kỹ thuật khu công cộng

Dự án: Hado Centrosa Garden

Chủ đầu tư: Tập đoàn Hà Đô

Địa điểm công trình: Số 200 đường 3/2, phường 12, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô: 8 tháp cao 30 tầng

Nhà thầu Cơ điện: HadoMEE

Nội dung Hợp đồng: Thi công hệ thống MEP tại tháp 1B (Cấp  điện, cấp nước, thoát nước, điện lạnh, PCCC, thông gió, điện nhẹ, thiết bị…)

Tổng giá trị hợp đồng : 300 tỷ

Tiến độ thực hiện: 440 ngày