• Tài liệu
  • Hỏi đáp
  • Nội bộ
  • VietNamese
  • English

Thi công trạm biến áp và đường dây 35KV tại huyện Quế Phong - Tỉnh Nghệ An

Phó tổng giám đốc chụp ảnh lưu niệm cùng chỉ huy trưởng công trình

Phó tổng giám đốc chụp ảnh lưu niệm cùng chỉ huy trưởng công trình

Tổng quan mặt bằng dự án Nhạn hạt - Quế Phong - Nghệ An

Tổng quan mặt bằng dự án Nhạn hạt - Quế Phong - Nghệ An

Ban lãnh đạo kiểm tra công trình

Ban lãnh đạo kiểm tra công trình

Ban lãnh đạo lên hiện trường kiểm tra công trình

Ban lãnh đạo lên hiện trường kiểm tra công trình

Triển khai thi công dựng cột bê tông

Triển khai thi công dựng cột bê tông

Triển khai thi công dựng cột bê tông

Triển khai thi công dựng cột bê tông

Triển khai lắp đặt thiết bị, phụ kiện cột

Triển khai lắp đặt thiết bị, phụ kiện cột

Phó tổng giám đốc chụp ảnh lưu niệm cùng chỉ huy trưởng công trình
Tổng quan mặt bằng dự án Nhạn hạt - Quế Phong - Nghệ An
Ban lãnh đạo kiểm tra công trình
Ban lãnh đạo lên hiện trường kiểm tra công trình
Triển khai thi công dựng cột bê tông
Triển khai thi công dựng cột bê tông
Triển khai lắp đặt thiết bị, phụ kiện cột

- Tên Hợp đồng: Thi công trạm biến áp vầ đường dây 35KV 

- Đại điểm: Huyện Quế Phong- Tỉnh Nghệ An

- Chủ đầu tư:

- Giá trị Hợp đồng:

- Tiến độ: từ tháng 5/2015 đến tháng 12/2015

- Nội dung công việc:

        + Thi công 8 trạm biến áp Kios và trạm treo

       + Thi công 9 km đường dây 35KV

       + Thi công 1,4 km đường dây 0,4 KV

      + Hoàn thiện và đấu nối với cơ quan điện lực địa phương.

Một số hình ảnh thi công công trình: