• Tài liệu
  • Hỏi đáp
  • Nội bộ
  • VietNamese
  • English

Chính sách chất lượng

Mục tiêu: “ Nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ, an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững

 Công ty Cổ phần Cơ điện Xây dựng- Thiết bị công nghiệp Hà Đô cam kết thực hiện chính sách chất lượng thông qua các biện pháp:

          - Không ngừng tuyển chọn và đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân viên có trình độ chuyên môn cao, có đạo đức nghề nghiệp.

          - Luôn tuân thủ đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình trong thiết kế, thi công các công trình, dự án.

          - Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực cơ điện xây dựng và thiết bị công nghiệp

          - Luôn phát huy phong trào cải tiến, sáng tạo, sáng kiến theo tinh thần Kaizen

Công ty Cổ phần Cơ điện Xây dựng- Thiết bị công nghiệp Hà Đô luôn xác định: Uy tín, thương hiệu và sự phát triển bền vững của Công ty luôn gắn liền với sự hài lòng của Chủ Đầu Tư, người sử dụng thông qua chất lượng của sản phẩm và dịch vụ.