• Tài liệu
  • Hỏi đáp
  • Nội bộ
  • VietNamese
  • English

Chính sách nhân sự

Chính sách nhân sự công ty

26/10/2016

HadoMEE xây dựng chính sách nhân sự với mục đích để nguồn nhân lực trở thành một ưu thế cạnh tranh của Công ty, tạo mọi điều kiện để nhân sự ổn định và có cơ hội phát triển.