• Tài liệu
  • Hỏi đáp
  • Nội bộ
  • VietNamese
  • English

Lịch sử phát triển

27/8/2014

Công ty thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 5 để phù hợp với quy mô phát triển của công ty.

14/11/2011

Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 1 với MSDN:  0102668501 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp và đổi tên thành Công ty CP Cơ điện xây dựng - Thiết bị công nghiệp Hà Đô.

11/9/2010

Công ty cổ phần Hà Đô 5 sáp nhập với Trung tâm thiết bị công nghiệp - Công ty CP Tập đoàn Hà Đô, lấy tên gọi chung là Công ty Cổ phần Hà Đô 5.

2008

Công ty được thành lập theo Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 24/01/2008 trên cơ sở là Xí nghiệp xây lắp - điện - nước - TBXD trực thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô và một số cổ đông là cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô - Bộ Quốc Phòng, thành lập Công ty Cổ phần Hà Đô 5; Đăng ký kinh doanh lần đầu số 0103022716 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 05/3/2008.

1998

Tiền thân của Công ty Cổ phần Cơ điện xây dựng - Thiết bị công nghiệp Hà Đô là Xí nghiệp Điện Nước của Tập đoàn Hà Đô (2006) và Trung tâm Thiết bị Công nghiệp Hà Đô (1998) .

 

1998