• Tài liệu
  • Hỏi đáp
  • Nội bộ
  • VietNamese
  • English

Quy trình tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng của công ty

26/10/2016

HadoMEE mong muốn ứng viên giành thời gian tìm hiểu các bước mà chúng tôi sẽ thực hiện trong công tác tuyển dụng dưới đây khi quyết định ứng tuyển vào làm việc tại HadoMEE.