• Tài liệu
  • Hỏi đáp
  • Nội bộ
  • VietNamese
  • English

Tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng của công ty

26/10/2016

HadoMEE mong muốn ứng viên giành thời gian tìm hiểu các bước mà chúng tôi sẽ thực hiện trong công tác tuyển dụng dưới đây khi quyết định ứng tuyển vào làm việc tại HadoMEE.

Chính sách nhân sự công ty

26/10/2016

HadoMEE xây dựng chính sách nhân sự với mục đích để nguồn nhân lực trở thành một ưu thế cạnh tranh của Công ty, tạo mọi điều kiện để nhân sự ổn định và có cơ hội phát triển.

Mẫu đơn ứng tuyển

26/10/2016

Chúng tôi khuyến khích bạn nên tham khảo mẫu CV dưới đây để biết những thông tin yêu cầu bắt buộc phải có khi ứng tuyển vào làm việc tại HadoMEE.