• Tài liệu
 • Hỏi đáp
 • Nội bộ
 • VietNamese
 • English

Khu biệt thự nhà vườn Mậu Lâm

Tổng quan dự án

Tổng quan dự án

Văn phòng ban chỉ huy công trình

Văn phòng ban chỉ huy công trình

Văn phòng ban chỉ huy công trình

Văn phòng ban chỉ huy công trình

Văn phòng ban chỉ huy công trình

Văn phòng ban chỉ huy công trình

Văn phòng ban chỉ huy công trình

Văn phòng ban chỉ huy công trình

Cán bộ kỹ thuật triển khai bản vẽ thi công Shop darwing

Cán bộ kỹ thuật triển khai bản vẽ thi công Shop darwing

Cán bộ kỹ thuật triển khai bản vẽ thi công Shop darwing

Cán bộ kỹ thuật triển khai bản vẽ thi công Shop darwing

Khu vực để vật tư công trình

Khu vực để vật tư công trình

Cán bộ kỹ thuật kiểm tra, đo đạc kích thước tuyến đường

Cán bộ kỹ thuật kiểm tra, đo đạc kích thước tuyến đường

Triển khai thi công cắt đường

Triển khai thi công cắt đường

Triển khai thi công đổ bê tông lót bó vỉa đường

Triển khai thi công đổ bê tông lót bó vỉa đường

Triển khai thi công đổ bê tông, tạo hình bó vỉa đường (Máy đổ bê tông , tạo hình bó vỉa)

Triển khai thi công đổ bê tông, tạo hình bó vỉa đường (Máy đổ bê tông , tạo hình bó vỉa)

Triển khai thi công san lấp mặt bằng làm vỉa hè

Triển khai thi công san lấp mặt bằng làm vỉa hè

Triển khai thi công san lấp mặt bằng làm vỉa hè

Triển khai thi công san lấp mặt bằng làm vỉa hè

Triển khai thi công đào hào,

Triển khai thi công đào hào,

Triển khai thi công gia công ống thoát nước

Triển khai thi công gia công ống thoát nước

Triển khai thi công lắp đặt đường ống thoát nước từ căn hộ ra hố ga

Triển khai thi công lắp đặt đường ống thoát nước từ căn hộ ra hố ga

Triển khai thi công xây hố ga

Triển khai thi công xây hố ga

Triển khai thi công xây hố ga

Triển khai thi công xây hố ga

Hố ga kỹ thuật

Hố ga kỹ thuật

Trụ cột đèn cảnh quan

Trụ cột đèn cảnh quan

Triển khai thi công kéo rải cáp qua ống tại hố ga kỹ thuật

Triển khai thi công kéo rải cáp qua ống tại hố ga kỹ thuật

Triển khai thi công kéo rải cáp điện vào trụ cột đèn

Triển khai thi công kéo rải cáp điện vào trụ cột đèn

Triển khai thi công kéo rải cáp qua ống tại hố ga kỹ thuật

Triển khai thi công kéo rải cáp qua ống tại hố ga kỹ thuật

Triển khai thi công kéo rải cáp qua ống tại hố ga kỹ thuật

Triển khai thi công kéo rải cáp qua ống tại hố ga kỹ thuật

Cán bộ kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu công việc sau khi thi công xong

Cán bộ kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu công việc sau khi thi công xong

Cán bộ kỹ thuật kiểm tra hố ga hệ thống thoát nước

Cán bộ kỹ thuật kiểm tra hố ga hệ thống thoát nước

Đường ống cấp nước và hệ thống thoát nước toàn dự án

Đường ống cấp nước và hệ thống thoát nước toàn dự án

Đường ống cấp nước và hệ thống thoát nước toàn dự án

Đường ống cấp nước và hệ thống thoát nước toàn dự án

Đường ống cấp nước và hệ thống thoát nước toàn dự án

Đường ống cấp nước và hệ thống thoát nước toàn dự án

Đường ống cấp nước và hệ thống thoát nước toàn dự án

Đường ống cấp nước và hệ thống thoát nước toàn dự án

Triển khai thi công đào hào, đăt bệ đỡ ống bê tông thoát nước

Triển khai thi công đào hào, đăt bệ đỡ ống bê tông thoát nước

Triển khai thi công đào hào, đăt bệ đỡ ống bê tông thoát nước

Triển khai thi công đào hào, đăt bệ đỡ ống bê tông thoát nước

Triển khai thi công đào hào, đăt bệ đỡ ống bê tông thoát nước

Triển khai thi công đào hào, đăt bệ đỡ ống bê tông thoát nước

Triển khai thi công đào hào, đăt bệ đỡ ống bê tông thoát nước

Triển khai thi công đào hào, đăt bệ đỡ ống bê tông thoát nước

Triển khai thi công đào hào, đăt bệ đỡ ống bê tông thoát nước

Triển khai thi công đào hào, đăt bệ đỡ ống bê tông thoát nước

Vỉa hè đã hoàn thiện tuyến đường mẫu

Vỉa hè đã hoàn thiện tuyến đường mẫu

Vỉa hè đã hoàn thiện tuyến đường mẫu

Vỉa hè đã hoàn thiện tuyến đường mẫu

Vỉa hè đã hoàn thiện tuyến đường mẫu

Vỉa hè đã hoàn thiện tuyến đường mẫu

Vỉa hè đã hoàn thiện tuyến đường mẫu

Vỉa hè đã hoàn thiện tuyến đường mẫu

Toàn cảnh dự án

Toàn cảnh dự án

Vận chuyển lô cáp về kho tập kết sau khi kéo rải cáp xong

Vận chuyển lô cáp về kho tập kết sau khi kéo rải cáp xong

Thi công lắp đặt tủ đện phân phối.JPG

Thi công lắp đặt tủ đện phân phối.JPG

Thi công lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng dự án.JPG

Thi công lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng dự án.JPG

Thi công bó vỉa dự án.JPG

Thi công bó vỉa dự án.JPG

Thi công lắp đặt tủ điện dự án.JPG

Thi công lắp đặt tủ điện dự án.JPG

Thi công hệ thống đén chiếu sáng dự án.JPG

Thi công hệ thống đén chiếu sáng dự án.JPG

Thi công đường dạo dự án.JPG

Thi công đường dạo dự án.JPG

Thi công đường dạo dự án.JPG

Thi công đường dạo dự án.JPG

Thi công lắp đặt hệ thống tủ điện.JPG

Thi công lắp đặt hệ thống tủ điện.JPG

Tổng quan dự án
Văn phòng ban chỉ huy công trình
Văn phòng ban chỉ huy công trình
Văn phòng ban chỉ huy công trình
Văn phòng ban chỉ huy công trình
Cán bộ kỹ thuật triển khai bản vẽ thi công Shop darwing
Cán bộ kỹ thuật triển khai bản vẽ thi công Shop darwing
Khu vực để vật tư công trình
Cán bộ kỹ thuật kiểm tra, đo đạc kích thước tuyến đường
Triển khai thi công cắt đường
Triển khai thi công đổ bê tông lót bó vỉa đường
Triển khai thi công đổ bê tông, tạo hình bó vỉa đường (Máy đổ bê tông , tạo hình bó vỉa)
Triển khai thi công san lấp mặt bằng làm vỉa hè
Triển khai thi công san lấp mặt bằng làm vỉa hè
Triển khai thi công đào hào,
Triển khai thi công gia công ống thoát nước
Triển khai thi công lắp đặt đường ống thoát nước từ căn hộ ra hố ga
Triển khai thi công xây hố ga
Triển khai thi công xây hố ga
Hố ga kỹ thuật
Trụ cột đèn cảnh quan
Triển khai thi công kéo rải cáp qua ống tại hố ga kỹ thuật
Triển khai thi công kéo rải cáp điện vào trụ cột đèn
Triển khai thi công kéo rải cáp qua ống tại hố ga kỹ thuật
Triển khai thi công kéo rải cáp qua ống tại hố ga kỹ thuật
Cán bộ kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu công việc sau khi thi công xong
Cán bộ kỹ thuật kiểm tra hố ga hệ thống thoát nước
Đường ống cấp nước và hệ thống thoát nước toàn dự án
Đường ống cấp nước và hệ thống thoát nước toàn dự án
Đường ống cấp nước và hệ thống thoát nước toàn dự án
Đường ống cấp nước và hệ thống thoát nước toàn dự án
Triển khai thi công đào hào, đăt bệ đỡ ống bê tông thoát nước
Triển khai thi công đào hào, đăt bệ đỡ ống bê tông thoát nước
Triển khai thi công đào hào, đăt bệ đỡ ống bê tông thoát nước
Triển khai thi công đào hào, đăt bệ đỡ ống bê tông thoát nước
Triển khai thi công đào hào, đăt bệ đỡ ống bê tông thoát nước
Vỉa hè đã hoàn thiện tuyến đường mẫu
Vỉa hè đã hoàn thiện tuyến đường mẫu
Vỉa hè đã hoàn thiện tuyến đường mẫu
Vỉa hè đã hoàn thiện tuyến đường mẫu
Toàn cảnh dự án
Vận chuyển lô cáp về kho tập kết sau khi kéo rải cáp xong
Thi công lắp đặt tủ đện phân phối.JPG
Thi công lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng dự án.JPG
Thi công bó vỉa dự án.JPG
Thi công lắp đặt tủ điện dự án.JPG
Thi công hệ thống đén chiếu sáng dự án.JPG
Thi công đường dạo dự án.JPG
Thi công đường dạo dự án.JPG
Thi công lắp đặt hệ thống tủ điện.JPG

Gói thầu: Thi công hạ tầng kỹ thuật

Dự án: Khu biệt thự nhà vườn Mậu Lâm

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị

Địa điểm công trình: Đô thị Nam Vĩnh Yên - Phường Khai Quang – T.P Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

Quy mô: Tổng diện tích 27,5 ha

Nhà thầu Cơ điện: Công ty CP Cơ điện xây dựng - Thiết bị công nghiệp Hà Đô (HadoMEE)

Nội dung Hợp đồng: Thi công hệ thống điện hạ thế, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc, cấp nước, thoát nước, PCCC, hè đường, bó vỉa, dải phân cách khu biệt thự Nhà vườn Mậu Lâm.

Tổng giá trị hợp đồng: 37,5 tỷ

Tiến độ thực hiện: 12 tháng