• Tài liệu
  • Hỏi đáp
  • Nội bộ
  • VietNamese
  • English

Công bố quyết định bổ nhiệm ông Vương Bằng Việt Phó Phòng Tài chính - Kế toán

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó phòng Tài Chính – Kế toán

         Đáp ứng yêu cầu phát triển mới của công ty, kiện toàn nhân sự phòng Tài chính – Kế toán sáng ngày 29/05/2023, tại công ty HadoMEE, Công ty đã tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó phòng Tài chính - Kế toán.

        Tới dự buổi lễ có ông Trương Quang Đặng – Chủ tịch HĐQT, Ban điều hành và Trưởng các phòng cùng toàn thể CBCNV văn phòng và chỉ huy trưởng các công trình

        Tại buổi lễ, Ông Cao Văn Dũng - Trưởng phòng - Hành chính nhân sự đã công bố Quyết định của Tổng Giám đốc bổ nhiệm chức vụ Phó phòng Tài chính - Kế toán cho ông Vương Bằng Việt.

        Thay mặt ban điều hành, ông Nguyễn Trọng Lộc - Tổng giám đốc trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó phòng Tài chính – Kế toán cho ông Vương Bằng Việt.

         Phát biểu tại buổi lễ, ông Vương Bằng Việt cảm ơn sự tín nhiệm của Ban điều hành, lãnh đạo phòng cùng toàn thể đồng nghiệp trong công ty và hứa sẽ phấn đấu cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần vào sự phát triển của công ty.

         Dưới đây là một vài hình ảnh tại buổi lễ:

Ông Cao Văn Dũng - TP Hành Chính - Nhân sự công bố QĐ bổ nhiệm Phó phòng Tài chính - Kế toán

Ông Nguyễn Trọng Lộc - Tổng giám đốc Công ty trao QĐ bổ nhiệm Phó Phòng Tài chính - Kế toán cho ông Vương Bằng Việt

Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc chụp ảnh lưu niệm cùng ông Vương Bằng Việt

Ông Vương Bằng Việt phát triển ngay sau khi nhận nhiệm vụ mới