• Tài liệu
  • Hỏi đáp
  • Nội bộ
  • VietNamese
  • English

Hội thảo kỹ thuật thi công hệ thống điều hòa không khí VRV

Ngày 13 tháng 06 năm 2023, Công ty HadoMEE tổ chức Hội thảo kỹ thuật thi công hệ thống điều hòa không khí VRV.
- Ông Nguyễn Văn Thái - Phó Tổng giám đốc công ty chủ trì Hội thảo cùng với đối tác DAIKIN Việt Nam
- Tham dự Hội thảo gồm có toàn bộ cán bộ kỹ thuật trong toàn công ty, tham dự trực tiếp hoặc qua cầu tuyền hình trực tuyến.
 Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị.