• Tài liệu
  • Hỏi đáp
  • Nội bộ
  • VietNamese
  • English

Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí - chi nhánh BIDV Cam Đường - Lào Cai

Hệ thống điều hòa phòng họp

Hệ thống điều hòa phòng họp

Hệ thống điều hòa không khí sảnh tầng 1

Hệ thống điều hòa không khí sảnh tầng 1

Hệ thống điều hòa phòng hội nghị

Hệ thống điều hòa phòng hội nghị

Hệ thống điều hòa phòng hội nghị

Hệ thống điều hòa phòng hội nghị

Hệ thống điều hòa âm trần

Hệ thống điều hòa âm trần

Hệ thống thông gió sảnh hành lang

Hệ thống thông gió sảnh hành lang

Phó tổng giám đốc kiểm tra chất lượng công trình

Phó tổng giám đốc kiểm tra chất lượng công trình

Phó tổng giám đốc kiểm tra chất lượng công trình

Phó tổng giám đốc kiểm tra chất lượng công trình

Điều hòa cassette âm trần

Điều hòa cassette âm trần

Điều hòa cassette âm trần

Điều hòa cassette âm trần

Cục lạnh điều hòa cục bộ

Cục lạnh điều hòa cục bộ

Hệ thống cửa gió

Hệ thống cửa gió

Hệ thống dàn nóng điều hòa không khí

Hệ thống dàn nóng điều hòa không khí

Hệ thống dàn nóng điều hòa không khí

Hệ thống dàn nóng điều hòa không khí

Hệ thống dàn nóng điều hòa không khí

Hệ thống dàn nóng điều hòa không khí

Hệ thống dàn nóng điều hòa không khí

Hệ thống dàn nóng điều hòa không khí

Cửa gió âm trần

Cửa gió âm trần

Hệ thống ống gió

Hệ thống ống gió

Hệ thống ống gió

Hệ thống ống gió

Hệ thống ống gió

Hệ thống ống gió

Hệ thống ống gió

Hệ thống ống gió

Hệ thống ống gió

Hệ thống ống gió

Hệ thống ống gió

Hệ thống ống gió

Quạt gió

Quạt gió

Hệ thống điều hòa phòng họp
Hệ thống điều hòa không khí sảnh tầng 1
Hệ thống điều hòa phòng hội nghị
Hệ thống điều hòa phòng hội nghị
Hệ thống điều hòa âm trần
Hệ thống thông gió sảnh hành lang
Phó tổng giám đốc kiểm tra chất lượng công trình
Phó tổng giám đốc kiểm tra chất lượng công trình
Điều hòa cassette âm trần
Điều hòa cassette âm trần
Cục lạnh điều hòa cục bộ
Hệ thống cửa gió
Hệ thống dàn nóng điều hòa không khí
Hệ thống dàn nóng điều hòa không khí
Hệ thống dàn nóng điều hòa không khí
Hệ thống dàn nóng điều hòa không khí
Cửa gió âm trần
Hệ thống ống gió
Hệ thống ống gió
Hệ thống ống gió
Hệ thống ống gió
Hệ thống ống gió
Hệ thống ống gió
Quạt gió

Công trình: Cung cấp và Lắp đặt hệ thống điều hoà không khí

Dự án: Đầu tư xây dựng trụ sở chi nhánh BIDV Lào Cai – Cam Đường

Chủ đầu tư: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Địa điểm công trình: Khu số 5 – Khu đô thị mới Cam Đường – Lào Cai

Quy mô: Cao 9 tầng nổi, một tầng hầm, sàn 450m2.

Hợp đồng thực hiện : 11,6 tỷ VNĐ.

Hoàn thành: Tháng 1/2015

Tổng quan công trình: