• Tài liệu
  • Hỏi đáp
  • Nội bộ
  • VietNamese
  • English

FSOFT KHU CÔNG NGHỆ CAO LÁNG HÒA LẠC

Phối cảnh công trình

Phối cảnh công trình

Phối cảnh công trình

Phối cảnh công trình

Phối cảnh 3D Revit MEP

Phối cảnh 3D Revit MEP

Phối cảnh 3D Revit MEP

Phối cảnh 3D Revit MEP

Công trình đang thi công

Công trình đang thi công

Công trình đang thi công

Công trình đang thi công

Thi công hệ thống đặt chờ

Thi công hệ thống đặt chờ

Thi công hệ thống đặt chờ

Thi công hệ thống đặt chờ

Thi công hệ thống đặt chờ

Thi công hệ thống đặt chờ

Khoan rút lõi bê tông

Khoan rút lõi bê tông

Khoan rút lõi bê tông

Khoan rút lõi bê tông

Thi công hệ thống cấp nước

Thi công hệ thống cấp nước

Thi công hệ thống cấp nước

Thi công hệ thống cấp nước

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống điều hòa thông gió

Thi công hệ thống điều hòa thông gió

Thi công hệ thống điều hòa thông gió

Thi công hệ thống điều hòa thông gió

Thi công hệ thống điều hòa thông gió

Thi công hệ thống điều hòa thông gió

Thi công hệ thống điều hòa thông gió

Thi công hệ thống điều hòa thông gió

Thi công hệ thống điều hòa thông gió

Thi công hệ thống điều hòa thông gió

Thi công hệ thống điều hòa thông gió

Thi công hệ thống điều hòa thông gió

Thi công hệ thống điều hòa thông gió

Thi công hệ thống điều hòa thông gió

Thi công hệ thống điều hòa thông gió

Thi công hệ thống điều hòa thông gió

Thi công hệ thống điều hòa thông gió

Thi công hệ thống điều hòa thông gió

Phối cảnh công trình
Phối cảnh công trình
Phối cảnh 3D Revit MEP
Phối cảnh 3D Revit MEP
Công trình đang thi công
Công trình đang thi công
Thi công hệ thống đặt chờ
Thi công hệ thống đặt chờ
Thi công hệ thống đặt chờ
Khoan rút lõi bê tông
Khoan rút lõi bê tông
Thi công hệ thống cấp nước
Thi công hệ thống cấp nước
Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần
Thi công hệ thống điều hòa thông gió
Thi công hệ thống điều hòa thông gió
Thi công hệ thống điều hòa thông gió
Thi công hệ thống điều hòa thông gió
Thi công hệ thống điều hòa thông gió
Thi công hệ thống điều hòa thông gió
Thi công hệ thống điều hòa thông gió
Thi công hệ thống điều hòa thông gió
Thi công hệ thống điều hòa thông gió

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống M&E

Công trình: Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển sản phẩm và giải pháp công nghệ phần mềm FPT

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phần mềm FPT

Địa điểm công trình: Khu Công Nghệ Cao Láng Hòa Lạc

Nhà thầu Cơ điện: Công ty CP Cơ điện xây dựng - Thiết bị công nghiệp Hà Đô (HadoMEE

Tổng giá trị hợp đồng:  trên 95 tỷ

Tiến độ thực hiện: 338 ngày