• Tài liệu
  • Hỏi đáp
  • Nội bộ
  • VietNamese
  • English

TÒA NHÀ FPT COMPLEX ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 3

Phối cảnh công trình.jpg

Phối cảnh công trình.jpg

Phối cảnh công trình

Phối cảnh công trình

Phối cảnh công trình

Phối cảnh công trình

Hình ảnh Shopdrwing

Hình ảnh Shopdrwing

Hình ảnh Shopdrwing

Hình ảnh Shopdrwing

Hình ảnh Shopdrwing

Hình ảnh Shopdrwing

Hình ảnh công trình từ trên cao

Hình ảnh công trình từ trên cao

Hình ảnh công trình từ trên cao

Hình ảnh công trình từ trên cao

Hình ảnh công trình từ trên cao

Hình ảnh công trình từ trên cao

Thi công hệ thống đường công

Thi công hệ thống đường công

Thi công hệ thống đường ống

Thi công hệ thống đường ống

Thi công hệ thống đường ống

Thi công hệ thống đường ống

Lấy cao độ

Lấy cao độ

Thi công hệ thống ông gió.jpg

Thi công hệ thống ông gió.jpg

Thi công hệ thống quạt.jpg

Thi công hệ thống quạt.jpg

Phối cảnh công trình.jpg
Phối cảnh công trình
Phối cảnh công trình
Hình ảnh Shopdrwing
Hình ảnh Shopdrwing
Hình ảnh Shopdrwing
Hình ảnh công trình từ trên cao
Hình ảnh công trình từ trên cao
Hình ảnh công trình từ trên cao
Thi công hệ thống đường công
Thi công hệ thống đường ống
Thi công hệ thống đường ống
Lấy cao độ
Thi công hệ thống ông gió.jpg
Thi công hệ thống quạt.jpg

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống M&E

Công trình: Tòa nhà FPT complex Đà Nẵng giai đoạn 3 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phần mềm FPT miền Trung

Địa điểm công trình: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

Nhà thầu Cơ điện: Công ty CP Cơ điện xây dựng - Thiết bị công nghiệp Hà Đô (HadoMEE

Tổng giá trị hợp đồng:  Trên 90 tỷ

Tiến độ thực hiện: 240 ngày