• Tài liệu
  • Hỏi đáp
  • Nội bộ
  • VietNamese
  • English

Tổ hợp nhà cao cấp, khách sạn 4 sao, trung tâm thương mại Prime Thái Nguyên

Phối cảnh công trình

Phối cảnh công trình

Phối cảnh Revit Mep

Phối cảnh Revit Mep

Thực trạng công trình

Thực trạng công trình

Hệ thống kỹ thuật trên Revit Mep

Hệ thống kỹ thuật trên Revit Mep

Hệ thống kỹ thuật trên Revit Mep

Hệ thống kỹ thuật trên Revit Mep

Hệ thống kỹ thuật trên Revit Mep

Hệ thống kỹ thuật trên Revit Mep

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần

Thi công hệ thống thoát nước

Thi công hệ thống thoát nước

Thi công hệ thống thoát nước

Thi công hệ thống thoát nước

Thi công hệ thống thoát nước

Thi công hệ thống thoát nước

Thi công hệ thống thoát nước

Thi công hệ thống thoát nước

Thi công hệ thống thoát nước

Thi công hệ thống thoát nước

Thi công hệ thống thoát nước

Thi công hệ thống thoát nước

Thi công hệ thống thoát nước

Thi công hệ thống thoát nước

Thi công hệ thống thoát nước

Thi công hệ thống thoát nước

Thi công hệ thống cấp nước

Thi công hệ thống cấp nước

Thi công hệ thống PCCC

Thi công hệ thống PCCC

Thi công hệ thống PCCC

Thi công hệ thống PCCC

Thi công hệ thống PCCC

Thi công hệ thống PCCC

Thi công hệ thống kỹ thuật

Thi công hệ thống kỹ thuật

Thi công hệ thống kỹ thuật

Thi công hệ thống kỹ thuật

Thi công hệ thống kỹ thuật

Thi công hệ thống kỹ thuật

Thi công hệ thống điều hòa thông gió

Thi công hệ thống điều hòa thông gió

Thi công hệ thống điều hòa thông gió

Thi công hệ thống điều hòa thông gió

Thi công hệ thống điều hòa thông gió

Thi công hệ thống điều hòa thông gió

Thi công hệ thống điều hòa thông gió

Thi công hệ thống điều hòa thông gió

Thi công hệ thống điều hòa thông gió

Thi công hệ thống điều hòa thông gió

Thi công hệ thống điện

Thi công hệ thống điện

Thi công hệ thống điện

Thi công hệ thống điện

Lắp đặt thiết bị vệ sinh

Lắp đặt thiết bị vệ sinh

Lắp đặt hệ thống sen vòi

Lắp đặt hệ thống sen vòi

He thong be nuoc.jpg

He thong be nuoc.jpg

Lắp đặt hệ thống phòng bơm

Lắp đặt hệ thống phòng bơm

lắp đặt hệ thống phòng bơm

lắp đặt hệ thống phòng bơm

Lắp đặt hệ thống phòng bơm PCCC

Lắp đặt hệ thống phòng bơm PCCC

Thi công hệ thống phòng bơm PCCC

Thi công hệ thống phòng bơm PCCC

Thi công hệ thống phòng bơm

Thi công hệ thống phòng bơm

Thi công hệ thống PCCC

Thi công hệ thống PCCC

Thi công hệ thống điều hòa

Thi công hệ thống điều hòa

Thi công hệ thống điều hòa

Thi công hệ thống điều hòa

Thi công đường ốn nước

Thi công đường ốn nước

Thi công hệ thống thông gió

Thi công hệ thống thông gió

Thi công hệ thống thông gió

Thi công hệ thống thông gió

Thi công hệ thống điện

Thi công hệ thống điện

Thi công hệ thông báo cháy

Thi công hệ thông báo cháy

Thi công tỷ ABS

Thi công tỷ ABS

Thi công hệ thống tủ ABS

Thi công hệ thống tủ ABS

Thi công hệ thống PCCC

Thi công hệ thống PCCC

Phối cảnh công trình
Phối cảnh Revit Mep
Thực trạng công trình
Hệ thống kỹ thuật trên Revit Mep
Hệ thống kỹ thuật trên Revit Mep
Hệ thống kỹ thuật trên Revit Mep
Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần
Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần
Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần
Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần
Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần
Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần
Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần
Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần
Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần
Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần
Thi công hệ thống kỹ thuật âm trần
Thi công hệ thống thoát nước
Thi công hệ thống thoát nước
Thi công hệ thống thoát nước
Thi công hệ thống thoát nước
Thi công hệ thống thoát nước
Thi công hệ thống thoát nước
Thi công hệ thống thoát nước
Thi công hệ thống thoát nước
Thi công hệ thống cấp nước
Thi công hệ thống PCCC
Thi công hệ thống PCCC
Thi công hệ thống PCCC
Thi công hệ thống kỹ thuật
Thi công hệ thống kỹ thuật
Thi công hệ thống kỹ thuật
Thi công hệ thống điều hòa thông gió
Thi công hệ thống điều hòa thông gió
Thi công hệ thống điều hòa thông gió
Thi công hệ thống điều hòa thông gió
Thi công hệ thống điều hòa thông gió
Thi công hệ thống điện
Thi công hệ thống điện
Lắp đặt thiết bị vệ sinh
Lắp đặt hệ thống sen vòi
He thong be nuoc.jpg
Lắp đặt hệ thống phòng bơm
lắp đặt hệ thống phòng bơm
Lắp đặt hệ thống phòng bơm PCCC
Thi công hệ thống phòng bơm PCCC
Thi công hệ thống phòng bơm
Thi công hệ thống PCCC
Thi công hệ thống điều hòa
Thi công hệ thống điều hòa
Thi công đường ốn nước
Thi công hệ thống thông gió
Thi công hệ thống thông gió
Thi công hệ thống điện
Thi công hệ thông báo cháy
Thi công tỷ ABS
Thi công hệ thống tủ ABS
Thi công hệ thống PCCC

Công trình: Tổ hợp nhà cao cấp, khách sạn 4 sao, trung tâm thương mại Thái Nguyên

Dự án: Tổ hợp nhà ở, khách sạn, trung tâm thương mại cao cấp Thái Nguyên

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Prime Thái Nguyên

Địa điểm công trình: Số 1 Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên

Quy mô: 70.000 m2 gồm 2 tháp đôi

  • Tháp 18 tầng khách sạn cao cấp
  • Tháp 25 tầng 188 căn hộ cao cấp

Nhà thầu Cơ điện: Công ty CP Cơ điện xây dựng - Thiết bị công nghiệp Hà Đô (HadoMEE)

Nội dung Hợp đồng: Thị công hệ thống MEP ( Điện, Điện nhẹ, Cấp Thoát Nước, Điều hòa không khí, Thông gió, PCCC, Thang máy, Thang cuốn, Trạm biến áp, Máy phát điện )

Tổng giá trị hợp đồng: Trên 250 tỷ