• Tài liệu
 • Hỏi đáp
 • Nội bộ
 • VietNamese
 • English

TÒA NHÀ CHUNG CƯ HỖN HỢP – APEC AQUA PARK BẮC GIANG

Phối cảnh dự án

Phối cảnh dự án

Tổng quan dự án

Tổng quan dự án

Tổng quan dự án

Tổng quan dự án

Văn phòng ban chỉ huy công trình AQUA PARK BẮC GIANG

Văn phòng ban chỉ huy công trình AQUA PARK BẮC GIANG

Tổng giám đốc họp cùng ban chỉ huy công trình

Tổng giám đốc họp cùng ban chỉ huy công trình

Tổng giám đốc họp cùng ban chỉ huy công trình

Tổng giám đốc họp cùng ban chỉ huy công trình

Văn phòng ban chỉ huy công trình AQUA PARK BẮC GIANG

Văn phòng ban chỉ huy công trình AQUA PARK BẮC GIANG

Văn phòng ban chỉ huy công trình AQUA PARK BẮC GIANG

Văn phòng ban chỉ huy công trình AQUA PARK BẮC GIANG

Cán bộ kỹ thuật triển khai bản vẽ thi công Shop Drawing

Cán bộ kỹ thuật triển khai bản vẽ thi công Shop Drawing

Văn phòng ban chỉ huy công trình AQUA PARK BẮC GIANG

Văn phòng ban chỉ huy công trình AQUA PARK BẮC GIANG

Văn phòng ban chỉ huy công trình AQUA PARK BẮC GIANG

Văn phòng ban chỉ huy công trình AQUA PARK BẮC GIANG

Văn phòng ban chỉ huy công trình AQUA PARK BẮC GIANG

Văn phòng ban chỉ huy công trình AQUA PARK BẮC GIANG

Văn phòng ban chỉ huy công trình AQUA PARK BẮC GIANG

Văn phòng ban chỉ huy công trình AQUA PARK BẮC GIANG

Kho vật tư công trình

Kho vật tư công trình

Kho vật tư công trình

Kho vật tư công trình

Triển khai gia công giá đỡ

Triển khai gia công giá đỡ

Triển khai gia công giá đỡ

Triển khai gia công giá đỡ

Triển khai gia công giá đỡ

Triển khai gia công giá đỡ

Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn kiểm tra cắt đục tường

Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn kiểm tra cắt đục tường

Triển khai thi công lắp đặt ống luồn dây trên trần

Triển khai thi công lắp đặt ống luồn dây trên trần

Triển khai thi công lắp đặt ống luồn dây trên trần

Triển khai thi công lắp đặt ống luồn dây trên trần

Triển khai thi công lắp đặt ống luồn dây trên trần

Triển khai thi công lắp đặt ống luồn dây trên trần

Triển khai thi công lắp đặt ống luồn dây trên trần

Triển khai thi công lắp đặt ống luồn dây trên trần

Cán bộ kỹ thuật kiểm tra kích thước, cao độ bằng máy Laze

Cán bộ kỹ thuật kiểm tra kích thước, cao độ bằng máy Laze

Triển khai thi công cắt đục tường

Triển khai thi công cắt đục tường

Vệ sinh công nghiệp sau khi thi công cắt đục

Vệ sinh công nghiệp sau khi thi công cắt đục

Cán bộ lỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sau khi cắt đục

Cán bộ lỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sau khi cắt đục

Triển khai thi công đo đạc, cắt đục tường

Triển khai thi công đo đạc, cắt đục tường

Triển khai thi công hàn ống cấp nước

Triển khai thi công hàn ống cấp nước

Triển khai thi công lắp đặt ống luồn dây trên trần

Triển khai thi công lắp đặt ống luồn dây trên trần

Hệ thống ống luồn dây trên trần

Hệ thống ống luồn dây trên trần

Hệ thống ống luồn dây trên trần

Hệ thống ống luồn dây trên trần

Hệ thống ống luồn dây trong căn hộ

Hệ thống ống luồn dây trong căn hộ

Vị trí cắt đục tường, hoàn trả mặt bằng tường

Vị trí cắt đục tường, hoàn trả mặt bằng tường

Hành lang căn hộ

Hành lang căn hộ

Phối cảnh dự án
Tổng quan dự án
Tổng quan dự án
Văn phòng ban chỉ huy công trình AQUA PARK BẮC GIANG
Tổng giám đốc họp cùng ban chỉ huy công trình
Tổng giám đốc họp cùng ban chỉ huy công trình
Văn phòng ban chỉ huy công trình AQUA PARK BẮC GIANG
Văn phòng ban chỉ huy công trình AQUA PARK BẮC GIANG
Cán bộ kỹ thuật triển khai bản vẽ thi công Shop Drawing
Văn phòng ban chỉ huy công trình AQUA PARK BẮC GIANG
Văn phòng ban chỉ huy công trình AQUA PARK BẮC GIANG
Văn phòng ban chỉ huy công trình AQUA PARK BẮC GIANG
Văn phòng ban chỉ huy công trình AQUA PARK BẮC GIANG
Kho vật tư công trình
Kho vật tư công trình
Triển khai gia công giá đỡ
Triển khai gia công giá đỡ
Triển khai gia công giá đỡ
Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn kiểm tra cắt đục tường
Triển khai thi công lắp đặt ống luồn dây trên trần
Triển khai thi công lắp đặt ống luồn dây trên trần
Triển khai thi công lắp đặt ống luồn dây trên trần
Triển khai thi công lắp đặt ống luồn dây trên trần
Cán bộ kỹ thuật kiểm tra kích thước, cao độ bằng máy Laze
Triển khai thi công cắt đục tường
Vệ sinh công nghiệp sau khi thi công cắt đục
Cán bộ lỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sau khi cắt đục
Triển khai thi công đo đạc, cắt đục tường
Triển khai thi công hàn ống cấp nước
Triển khai thi công lắp đặt ống luồn dây trên trần
Hệ thống ống luồn dây trên trần
Hệ thống ống luồn dây trên trần
Hệ thống ống luồn dây trong căn hộ
Vị trí cắt đục tường, hoàn trả mặt bằng tường
Hành lang căn hộ

Gói thầu: Thi công hệ thống MEP ( Điện, Nước, HVAC )

Công trình: Tòa nhà chung cư hỗn hợp OCT8A – MANDALA LUXURY APARTMENT

Dự án: Tòa nhà chung cư hỗn hợp  - APEC AQUA PARK

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam

Địa điểm công trình: Đường Nguyễn Văn Cừ - TP. Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang

Quy mô:

 • Tòa chung cư cao 29 tầng bao gồm 02 tầng hầm
 • Từ tầng 1 tới tầng 3 là trung tâm thương mại
 • Từ tầng 4 – 27 là căn hộ chung cư, mỗi tầng gồm 20 căn diện tích từ ~45m2 đến ~90m2
 • Tầng 28, 29 là căn hộ penhouse duplex

Nhà thầu Cơ điện: Công ty CP Cơ điện xây dựng - Thiết bị công nghiệp Hà Đô (HadoMEE)

Nội dung Hợp đồng: Thị công hệ thống MEP ( Điện, Nước, HVAC ) tòa nhà chung cư hỗn hợp OCT8A – MANDALA LUXURY APARTMENT thuộc dự án:Tòa nhà chung cư hỗn hợp  - APEC AQUA PARK

Tổng giá trị hợp đồng: 59,3 tỷ

Tiến độ thực hiện: 240 ngày