• Tài liệu
  • Hỏi đáp
  • Nội bộ
  • VietNamese
  • English

KHÁCH SẠN SOJO & THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT TRÌ

Toàn cảnh Khách sạn

Toàn cảnh Khách sạn

Thi công hệ thống điện

Thi công hệ thống điện

Thi công hệ thống điện

Thi công hệ thống điện

Thi công hệ thống điện

Thi công hệ thống điện

Thi công hệ thống điện

Thi công hệ thống điện

Thi công hệ thống cấp nước

Thi công hệ thống cấp nước

Thi công hệ thống cấp nước

Thi công hệ thống cấp nước

Thi công hệ thống cấp nước

Thi công hệ thống cấp nước

Thi công hệ thống cấp nước

Thi công hệ thống cấp nước

Thi công hệ thống cấp nước

Thi công hệ thống cấp nước

Thi công hệ thống điện nhẹ

Thi công hệ thống điện nhẹ

Thi công hệ thống điện, điện nhẹ

Thi công hệ thống điện, điện nhẹ

Thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy

Thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy

Thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy

Thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy

Thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy

Thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy

Thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy

Thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy

Thi công hệ thống điều hòa thông gió

Thi công hệ thống điều hòa thông gió

Thi công hệ thống điều hòa thông gió

Thi công hệ thống điều hòa thông gió

Thi công hệ thống điều hòa thông gió

Thi công hệ thống điều hòa thông gió

Thi công hệ thống điều hòa thông gió

Thi công hệ thống điều hòa thông gió

Thi công hệ thống kỹ thuật trên trần

Thi công hệ thống kỹ thuật trên trần

Thi công hệ thống kỹ thuật trên trần

Thi công hệ thống kỹ thuật trên trần

Toàn cảnh Khách sạn
Thi công hệ thống điện
Thi công hệ thống điện
Thi công hệ thống điện
Thi công hệ thống điện
Thi công hệ thống cấp nước
Thi công hệ thống cấp nước
Thi công hệ thống cấp nước
Thi công hệ thống cấp nước
Thi công hệ thống cấp nước
Thi công hệ thống điện nhẹ
Thi công hệ thống điện, điện nhẹ
Thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy
Thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy
Thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy
Thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy
Thi công hệ thống điều hòa thông gió
Thi công hệ thống điều hòa thông gió
Thi công hệ thống điều hòa thông gió
Thi công hệ thống điều hòa thông gió
Thi công hệ thống kỹ thuật trên trần
Thi công hệ thống kỹ thuật trên trần

Gói thầu: Cơ điện

Công trình: Khách sạn SOJO và thương mại dịch vụ Việt Trì

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và quản lý khách sạn TNH Việt Trì

Địa điểm công trình: Số 938 Đường Hùng Vương, Phường Thọ Sơn, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Quy mô:

+ Tổng số tầng nổi: 9 tầng, tầng cải tạo: 8 tầng,

+ Tổng diện tích sàn xây dựng hiện trạng: 5778 m2

Nhà thầu Cơ điện: Công ty CP Cơ điện xây dựng - Thiết bị công nghiệp Hà Đô (HadoMEE

Tổng giá trị hợp đồng:  38 tỷ

Tiến độ thực hiện: 248 ngày

Tiến độ thực hiện: 248 ngày