• Tài liệu
  • Hỏi đáp
  • Nội bộ
  • VietNamese
  • English

Thi công hệ thống điện,nước,PCCC dự án Lữ 26

Hình ảnh tổng quan

Hình ảnh tổng quan

Cán bộ hướng dẫn kiểm tra lắp đặt hệ thống tủ điện

Cán bộ hướng dẫn kiểm tra lắp đặt hệ thống tủ điện

Lắp đặt tủ điện

Lắp đặt tủ điện

Lắp đặt tủ điện

Lắp đặt tủ điện

Hệ thống tủ điện

Hệ thống tủ điện

Hệ thống đèn chiếu sáng

Hệ thống đèn chiếu sáng

Lắp đặt đèn ốp trần

Lắp đặt đèn ốp trần

Đèn ốp trần, đèn Exit, sự cố

Đèn ốp trần, đèn Exit, sự cố

Đèn chiếu sáng tầng hầm

Đèn chiếu sáng tầng hầm

Hệ thống đèn chiếu sáng sảnh tầng 1

Hệ thống đèn chiếu sáng sảnh tầng 1

Hệ thống đèn chiếu sáng sảnh tầng 1

Hệ thống đèn chiếu sáng sảnh tầng 1

Hệ thống chiếu sáng hành lang 1 tầng điển hình

Hệ thống chiếu sáng hành lang 1 tầng điển hình

Hệ thống chiếu sáng hành lang 1 tầng điển hình

Hệ thống chiếu sáng hành lang 1 tầng điển hình

Lắp đặt thiết bị điện

Lắp đặt thiết bị điện

Đèn chiếu sáng sự cố

Đèn chiếu sáng sự cố

Cán bô kiểm tra, Lắp đặt máy bơm hệ thống nước

Cán bô kiểm tra, Lắp đặt máy bơm hệ thống nước

Cán bô kiểm tra, Lắp đặt máy bơm hệ thống nước

Cán bô kiểm tra, Lắp đặt máy bơm hệ thống nước

Hệ thống bơm nước

Hệ thống bơm nước

Cán bộ kiểm tra lắp đặt tủ điện máy bơm nước

Cán bộ kiểm tra lắp đặt tủ điện máy bơm nước

Cán bộ kiểm tra lắp đặt bồn chưa nước

Cán bộ kiểm tra lắp đặt bồn chưa nước

Hệ thống thoát nước tầng hầm

Hệ thống thoát nước tầng hầm

Hệ thống thoát nước tầng hầm

Hệ thống thoát nước tầng hầm

Cán bộ kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy

Cán bộ kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy

Lắp đặt bơm chữa cháy

Lắp đặt bơm chữa cháy

Lắp đặt đầu phun Sprinkler chữa cháy

Lắp đặt đầu phun Sprinkler chữa cháy

Đầu phun Sprinkler chữa cháy

Đầu phun Sprinkler chữa cháy

Lắp đặt đầu phun Sprinkler chữa cháy

Lắp đặt đầu phun Sprinkler chữa cháy

Hệ thống đầu phun chữa cháy Sprinkler

Hệ thống đầu phun chữa cháy Sprinkler

Trụ chữa cháy hệ thống chữa cháy

Trụ chữa cháy hệ thống chữa cháy

Cán bộ kiểm tra lắp đặt tổ hợp chuông đèn nút ấn hệ thống báo cháy

Cán bộ kiểm tra lắp đặt tổ hợp chuông đèn nút ấn hệ thống báo cháy

Cán bộ kiểm tra tủ báo cháy

Cán bộ kiểm tra tủ báo cháy

Tổ hợp chuông đèn nút ấn báo cháy

Tổ hợp chuông đèn nút ấn báo cháy

Cán bộ kiểm tra tủ chữa cháy

Cán bộ kiểm tra tủ chữa cháy

Đầu báo cháy

Đầu báo cháy

Lắp đặt tủ chữa cháy, nội quy, tiêu lệnh, bình chữa cháy

Lắp đặt tủ chữa cháy, nội quy, tiêu lệnh, bình chữa cháy

Tủ chữa cháy, nội quy, tiêu lệnh

Tủ chữa cháy, nội quy, tiêu lệnh

Tủ chữa cháy, nội quy, tiêu lệnh, bình chữa cháy, tổ hợp chuông đèn nút ấn

Tủ chữa cháy, nội quy, tiêu lệnh, bình chữa cháy, tổ hợp chuông đèn nút ấn

Lắp đặt hệ thống thông gió

Lắp đặt hệ thống thông gió

Hệ thống thông gió

Hệ thống thông gió

Hệ thống thông gió

Hệ thống thông gió

Hệ thống thông gió

Hệ thống thông gió

Lắp đặt cửa gió hệ thống thông gió

Lắp đặt cửa gió hệ thống thông gió

Hệ thống thông gió

Hệ thống thông gió

Hệ thống thông gió

Hệ thống thông gió

Cửa gió cầu thang hệ thống thông gió

Cửa gió cầu thang hệ thống thông gió

Cửa gió hành lang 1 tầng điển hình

Cửa gió hành lang 1 tầng điển hình

Hệ thống thang máy

Hệ thống thang máy

Bảng điều khiển, cửa hệ thống thang máy

Bảng điều khiển, cửa hệ thống thang máy

Hệ thống thang máy

Hệ thống thang máy

Bảng hiển thị, nút ấn hệ thống thang máy

Bảng hiển thị, nút ấn hệ thống thang máy

Hệ thống thang máy 1 tầng điển hình

Hệ thống thang máy 1 tầng điển hình

Bảng hiển thị, nút ấn hệ thống thang máy

Bảng hiển thị, nút ấn hệ thống thang máy

Trạm biến áp 630kVA

Trạm biến áp 630kVA

Cán bộ kiểm tra TBA 1000kVA+630kVA

Cán bộ kiểm tra TBA 1000kVA+630kVA

Cán bộ kiểm tra TBA 1000kVA

Cán bộ kiểm tra TBA 1000kVA

 Trạm biến áp 1000kVA+630kVA

Trạm biến áp 1000kVA+630kVA

 Trạm biến áp 1000kVA+630kVA

Trạm biến áp 1000kVA+630kVA

 Trạm biến áp 1000kVA+630kVA

Trạm biến áp 1000kVA+630kVA

Lắp đặt TBA 1000+630kVA

Lắp đặt TBA 1000+630kVA

Trạm biến áp 1000kVA

Trạm biến áp 1000kVA

 Trạm biến áp 1000kVA+630kVA

Trạm biến áp 1000kVA+630kVA

Trạm biến áp 1000kVA

Trạm biến áp 1000kVA

Lắp đặt camera

Lắp đặt camera

Lắp đặt camera

Lắp đặt camera

Camera quay quét

Camera quay quét

Camera quay quét

Camera quay quét

Camera quay quét

Camera quay quét

Camera ngoài nhà

Camera ngoài nhà

Camera ngoài nhà

Camera ngoài nhà

Camera ngoài nhà

Camera ngoài nhà

Cán bộ kiểm tra màn hình quan sát khu trung tâm kiểm soát toàn dự án

Cán bộ kiểm tra màn hình quan sát khu trung tâm kiểm soát toàn dự án

Bảng điều khiển camera quay quyét

Bảng điều khiển camera quay quyét

Màn hình hiển thị quan sát hệ thống camera

Màn hình hiển thị quan sát hệ thống camera

UPS bộ tích điện hệ thống camera

UPS bộ tích điện hệ thống camera

Cột đèn chiếu sáng cảnh quan ngoài nhà toàn dự án

Cột đèn chiếu sáng cảnh quan ngoài nhà toàn dự án

Cột đèn chiếu sáng cảnh quan ngoài nhà toàn dự án

Cột đèn chiếu sáng cảnh quan ngoài nhà toàn dự án

Cột đèn chiếu sáng cảnh quan ngoài nhà toàn dự án

Cột đèn chiếu sáng cảnh quan ngoài nhà toàn dự án

Cột đèn chiếu sáng cảnh quan ngoài nhà toàn dự án

Cột đèn chiếu sáng cảnh quan ngoài nhà toàn dự án

Hình ảnh tổng quan
Cán bộ hướng dẫn kiểm tra lắp đặt hệ thống tủ điện
Lắp đặt tủ điện
Lắp đặt tủ điện
Hệ thống tủ điện
Hệ thống đèn chiếu sáng
Lắp đặt đèn ốp trần
Đèn ốp trần, đèn Exit, sự cố
Đèn chiếu sáng tầng hầm
Hệ thống đèn chiếu sáng sảnh tầng 1
Hệ thống đèn chiếu sáng sảnh tầng 1
Hệ thống chiếu sáng hành lang 1 tầng điển hình
Hệ thống chiếu sáng hành lang 1 tầng điển hình
Lắp đặt thiết bị điện
Đèn chiếu sáng sự cố
Cán bô kiểm tra, Lắp đặt máy bơm hệ thống nước
Cán bô kiểm tra, Lắp đặt máy bơm hệ thống nước
Hệ thống bơm nước
Cán bộ kiểm tra lắp đặt tủ điện máy bơm nước
Cán bộ kiểm tra lắp đặt bồn chưa nước
Hệ thống thoát nước tầng hầm
Hệ thống thoát nước tầng hầm
Cán bộ kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy
Lắp đặt bơm chữa cháy
Lắp đặt đầu phun Sprinkler chữa cháy
Đầu phun Sprinkler chữa cháy
Lắp đặt đầu phun Sprinkler chữa cháy
Hệ thống đầu phun chữa cháy Sprinkler
Trụ chữa cháy hệ thống chữa cháy
Cán bộ kiểm tra lắp đặt tổ hợp chuông đèn nút ấn hệ thống báo cháy
Cán bộ kiểm tra tủ báo cháy
Tổ hợp chuông đèn nút ấn báo cháy
Cán bộ kiểm tra tủ chữa cháy
Đầu báo cháy
Lắp đặt tủ chữa cháy, nội quy, tiêu lệnh, bình chữa cháy
Tủ chữa cháy, nội quy, tiêu lệnh
Tủ chữa cháy, nội quy, tiêu lệnh, bình chữa cháy, tổ hợp chuông đèn nút ấn
Lắp đặt hệ thống thông gió
Hệ thống thông gió
Hệ thống thông gió
Hệ thống thông gió
Lắp đặt cửa gió hệ thống thông gió
Hệ thống thông gió
Hệ thống thông gió
Cửa gió cầu thang hệ thống thông gió
Cửa gió hành lang 1 tầng điển hình
Hệ thống thang máy
Bảng điều khiển, cửa hệ thống thang máy
Hệ thống thang máy
Bảng hiển thị, nút ấn hệ thống thang máy
Hệ thống thang máy 1 tầng điển hình
Bảng hiển thị, nút ấn hệ thống thang máy
Trạm biến áp 630kVA
Cán bộ kiểm tra TBA 1000kVA+630kVA
Cán bộ kiểm tra TBA 1000kVA
 Trạm biến áp 1000kVA+630kVA
 Trạm biến áp 1000kVA+630kVA
 Trạm biến áp 1000kVA+630kVA
Lắp đặt TBA 1000+630kVA
Trạm biến áp 1000kVA
 Trạm biến áp 1000kVA+630kVA
Trạm biến áp 1000kVA
Lắp đặt camera
Lắp đặt camera
Camera quay quét
Camera quay quét
Camera quay quét
Camera ngoài nhà
Camera ngoài nhà
Camera ngoài nhà
Cán bộ kiểm tra màn hình quan sát khu trung tâm kiểm soát toàn dự án
Bảng điều khiển camera quay quyét
Màn hình hiển thị quan sát hệ thống camera
UPS bộ tích điện hệ thống camera
Cột đèn chiếu sáng cảnh quan ngoài nhà toàn dự án
Cột đèn chiếu sáng cảnh quan ngoài nhà toàn dự án
Cột đèn chiếu sáng cảnh quan ngoài nhà toàn dự án
Cột đèn chiếu sáng cảnh quan ngoài nhà toàn dự án

- Chủ đầu tư:

               + Quân chủng Phòng không Không quân

               + Tập đoàn Hà Đô

- Các gói thầu công ty tham gia:

   + Thi công hệ thống điện, cấp thoát nước, PCCC, điện nhẹ, thang máy, chiếu sáng, camera, trạm biến áp, điện chiếu sáng cảnh quan ngoài nhà

- Địa điểm xây dựng: 183- Hoàng văn Thái- Thanh Xuân- Hà Nội

- Tổng giá trị các Hợp đồng: 130 tỷ

- Thời gian hoàn thành: 2011

- Quy mô: 21.136 m2

- Các công trình: 3 chung cư cao từ 18 - 20 tầng (504 căn hộ) và 66 nhà thấp tầng

 Một số hình ảnh của dự án

Thi công cơ điện Khu chung cư cao tầng: CT1-1;CT1-2; CT2